Tyskland är nr 1

Sveriges viktigaste handelspartner.

Statistik

Sveriges tio största export- och importmarknader år 2015. (Källa: SCB.)

Tyskland är Sveriges största handels­partner inom såväl export som import och ligger fortfarande långt före Kina. Tyskan är Europas näst största språk och städer som Hamburg och Berlin lockar som aldrig förr.

Men från att ha varit det självklara andra främmande språket i det svenska skolsystemet har tyskan tappat mark. År 1997 läste fortfarande 41 procent av svenska elever tyska i årskurs nio – 2011 var siffran nere på 18 procent. (Källa: Språktidningen 2011-09.)

Behovet av att kunna tyska upptäcks först i arbetslivet, när studierna redan är avslutade. I en undersökning bland tidigare deltagare i kurser i affärstyska på företag i Sverige berättade 58 procent att deras nyförvärvade kunskaper i det tyska språket och tysk affärskultur lett till fler affärer med tyska affärspartner. Generellt vill tyskar ha långsiktiga affärsrelationer och ser det som seriöst att deras affärspartner talar tyska. (Källa: Tysk-Svenska Handelskammaren 2010.)

Men tyskan är ännu viktigare i svensk företags­kommu­nikation riktade mot tyska kunder, medarbetare och intressenter, till exempel kund- och medarbetar­tidningar, nyhetsbrev, webbsidor, presentationer och videor, men även annonser, broschyrer och annat PR-material. Här förväntar sig de flesta tyskar att bli tilltalade på sitt eget språk. Och ett budskap når lättast fram när det motsvarar mottagarens förväntningarna.

En bra och pålitlig källa till tyska över­sättningar som är språkligt tilltalande, kvalitets­granskade och kulturellt anpassade är viktig, inte bara för tillverkare och handels­företag, utan även inom uppdrags­journalistik, innehålls­marknads­föring och redaktionell kommu­nikation.