Vi kan vårt Tyskland

Översättning, textgranskning, textkreation

Bullet 1

Tyska som framtidskort

Tyskland är Sveriges största handelspartner inom såväl export som import. Tyskan är Europas näst största språk. Ändå är bra kunskaper i tyskan inte längre lika vanliga i Norden som de en gång var.

Läs »Tyskland är nr 1«

Bullet 2

Men alla kan väl engelska?

Detta är en vanlig missuppfattning. Engelskkunskaper – och framförallt bra sådana – är inte lika utbredda i Tyskland som på många håll i Sverige.

Läs »Engelskan i Tyskland«

Bullet 2

Om du vill nå ut till dina kunder eller medarbetare i tyskspråkiga områden gör du det bäst genom att kommunicera med dem på tyska. Inte bara för att de ska förstå dig, utan för att de ska känna igen sig i budskapet och verkligen ta det till sig.

 

Och just detta kan vi hjälpa dig med.

 

Om du anlitar oss har du inte bara tyska översättare på plats, utan även rådgivare och kulturambassadörer till din tjänst.

Om du vill veta mer kan du läsa vidare på våra webbsidor, till exempel Det här gör vi. Och givetvis är du välkommen att kontakta oss så vi kan prata mer om just ditt projekt.