Engelskan i Tyskland

Alla kan väl engelska?

Statistik

År 2014 uppgick andelen tyskar som bedömde sina engelskkunskaper som inte så bra, ringa eller obefintliga till nästa 40 miljoner, nästan 57 procent av den vuxna befolkningen. Denna siffra sjunker bara långsamt med åren. (Källa: AWA-enkät, IFD Allensbach.)

I viss utsträckning går det att göra affärer i Sverige utan att kommunicera på landets huvudspråk. Svenskarna är stolta över sina språkkunskaper. På sina håll sker utbildningen på engelska, och engelskan hörs och syns överallt, hela tiden.

Invånarna i Norden är nämligen ledande när det gäller kunskaper i engelska som främmande språk. Folk är inte alltid riktigt så bra som de själva tror förstås, men de är i regel bra mycket bättre än invånarna i de stora kontinentaleuropeiska länderna.

Särskilt fransmännens medelmåttiga (och sjunkande) kompetens i främmande språk diskuteras ofta. Men trots en ganska utbredd vurm för engelskan lämnar de faktiska engelskkunskaperna en del övrigt att önska även i Tyskland.

Mer än hälften av alla tyskar anser att sina engelskkunskaper är otillräckliga.

Det stämmer att engelskkunskaperna är mer utbredda bland affärsfolk, de yngre och de bättre utbildade och att den delen av befolkningen som har ryska som första främmande språk i forna DDR sakta krymper. Men än så länge är det bara 8,8 miljoner tyskar – av en vuxen befolkning på mer än 70 miljoner – som anser att de talar och förstår engelska mycket bra.

Många tyskar kan således inte ta till sig information på engelska, någonting som varit mycket omdiskuterat i samband med att vissa företag så gärna använder slogans och yrkestitlar på engelska.

Oavsett befolkningens självbild borde den som vill göra bra affärer i Tyskland inse att nej, det räcker långt ifrån alltid med bara engelska.

Som tur är finns det hjälp att få med det!