Det här gör vi

Våra tjänster i ett nötskal.

Vi översätter

 • annonser, reklam- och produkt­broschyrer, kund- och personaltidningar, press­meddelanden, annan företags­information
 • affärsjournalistik
 • webbplatser, videoskripter
 • kliniska studier, fallstudier, expert­utlåtanden, tester
 • produkt­information, användar- och referens­handböcker, instruktioner, datablad (inklusive material­säkerhets­datablad)
 • patient­information (PIL), produkt­resuméer (SPC), utbildnings­material, utbildnings­program
 • läroböcker, veten­skapliga och tekniska artiklar, kongress­rapporter, samman­fattningar och utdrag
 • presentationer, talarmanus
 • användar­gränssnitt, fristående och inbyggd programvara, skärmtext, enhets­drivrutiner, skript, onlinehjälp
 • och en del annat.

Läs mer under Översättning.

Vi språkgranskar och copyredigerar

 • Vi kontrollerar att texterna är läsvänliga, tydliga och har rätt ton. Vi hittar och rättar till fel och inkonsekvenser.

Läs mer under Textgranskning.

Vi anpassar och transkreerar

 • Utifrån dina anvisningar, utkast och originaltexter tar vi fram nya texter som fungerar på tyska.

Läs mer under Transkreation.


Och här kan du läsa vad vi inte gör.