Översättning

Våra översättningar gör jobbet åt dig.

Hur kan översättningar göra jobbet åt dig? Jo, genom att skapa intresse, affärsmöjligheter och lönsamhet.

Ta marknadsföring av innehåll som ett exempel. Du tar fram en tidning, ett pressmeddelande, webbinnehåll eller ett blogginlägg för kunder eller kolleger internt. Du vill att dina tysktalande läsare ska ha glädje av det och komma ihåg dig och ditt budskap.

Eller anta att du har en ny produkt som du vill marknadsföra i Tyskland, Europas största marknad. Marknadskommunikation, interna instruktioner, annonser, broschyrer, förpackningar och användarhandböcker måste översättas till tyska: konsumentens språk.

Hur ser du till att översättningen stärker ditt varumärke?

  • Välj översättare som är kända för sin noggrannhet och lokalkännedom, med aktuell förstahandserfarenhet av livet i Tyskland och kulturella särdrag.
  • Välj översättare som kan verksamheten och branschen – och helst produkten också. Om du vill sälja ett tandimplantat behöver översättaren garanterat bakgrundskunskaper i ämnet.
  • Välj översättare som förstår ditt budskap. Översättare som inte är väl insatta i vare sig din kultur eller sin egen kan missa små, men inte obetydliga, detaljer.
  • Välj översättare som skriver väl. Bildtexter och reklam vädjar till gemensamma kulturella förutsättningar och begrepp. Genom att omforma budskapet på tyska skapar översättaren den där viktiga gemensamma utgångspunkten för dig och din målgrupp.
  • Välj översättare som är ärliga mot dig. Originalet kanske behöver en genomgång: en text som anspelar på en väldigt svensk företeelse når förmodligen inte fram till en tysk läsare. Översättaren kanske behöver förmedla ett helt nytt, eller åtminstone anpassat, budskap på tyska.
  • Välj översättare som du kan lita på ger dig den bästa servicen på lång sikt. När du vill skapa och upprätthålla en konsekvent, enhetlig bild av företaget och dess tjänster i Tyskland behöver du en samarbetspartner som kan garantera kontinuitet.

Kort och koncist: Välj oss.