Saker vi inte gör

Vi är inga allkonstnärer.

Vi tror inte på att lova guld och gröna skogar och sedan inte leva upp till det. Därför vill vi vara tydliga: vi är inte experter på allt och allting.

Tjänster vi inte erbjuder

  • Tolkningstjänster (översättning av talat språk)
  • Översättning av skönlitteratur
  • Översättning av privata dokument, personliga brev, uppsatser och liknande
  • Transkribering
  • Översättning till/från andra språk än våra arbetsspråk

Tjänster som vi erbjuder endast i undantagsfall

  • Översättning av texter utanför våra officiella expertområden
  • Programmering och DTP-tjänster

Annat som vi inte tar oss an

  • Översättning av slumpmässiga delar av ett uppdrag utan överblick över projektet som helhet. Detta leder i princip alltid till lägre översättningskvalitet.
  • Panikjobb i sista minuten av okänt ursprung. Vi föredrar att växa organiskt med långsiktiga kundrelationer.
  • Orealistiska förväntningar på pris (»låg­pris­mentalitet«). Våra priser är helt rimliga och vi är värda vartenda öre. Vi konkurrerar inte på pris utan på kvalitet och service.