Saker vi inte gör

Vi är inga allkonstnärer.

Vi tror inte på att lova guld och gröna skogar och sedan inte leva upp till det. Därför vill vi vara tydliga: vi är inte experter på allt och allting.

Tjänster vi inte erbjuder

 • Tolkningstjänster (översättning av talat språk)
 • Översättning av skönlitteratur
 • Översättning av privata dokument, personliga brev, uppsatser och liknande
 • Transkribering
 • Redigering före och efter maskin­översättning
 • Översättning till/från andra språk än våra arbetsspråk

Tjänster som vi erbjuder endast i undantagsfall

 • Översättning av texter utanför våra officiella expertområden
 • Programmering och DTP-tjänster

Annat som vi inte tar oss an

 • Översättning av slumpmässiga delar av ett uppdrag utan överblick över projektet som helhet. Detta leder i princip alltid till lägre översättningskvalitet.
 • Panikjobb i sista minuten av okänt ursprung. Vi föredrar att växa organiskt med långsiktiga kundrelationer.
 • Orealistiska förväntningar på pris (»låg­pris­mentalitet«). Våra priser är helt rimliga och vi är värda vartenda öre. Vi konkurrerar inte på pris utan på kvalitet och service.