Granskning

Vi finkammar dina texter.

Vi kan hjälpa dig att få fram övertygande texter för målgruppen på olika sätt.

Vi skräddarsyr granskningen efter dina behov. Du kan välja bland punkterna nedan eller ange dina egna önskemål:

  • granska flytet i texten och göra dokumentets mer läsbart och tydligt
  • kontrollera fakta, korsreferenser och annan information som kan kontrolleras
  • föreslå språkliga förbättringar och strukturändringar i dokument med kreativ redigering
  • rätta fel i stavning, grammatik, interpunktion, användningen av små och stora bokstäver samt avstavning
  • kontrollera att måttenheter, förkortningar, telefonnummer, valutor osv. har »översatts« (anpassats) korrekt
  • kontrollera att terminologi används på ett konsekvent och korrekt sätt i dokumentet samt att dokumentet eller dokumenten är fullständiga
  • implementera kundens riktlinjer, t.ex. språklig stil, ordlistor och terminologilistor
  • utvärdera dokument utifrån kulturella, marknadsmässiga och användarrelaterade faktorer.