Säkerhet

Vi tar väl hand om dina data och dokument.

Trygghet

Vi säkerhetskopierar alla data på olika datorer varje dag, vecka och månad. Vår filserver och våra arbetsdatorer har redundanta lagringssystem. Dessutom sparas alla data regelbundet på flyttbara krypterade lagringsmedier. Säkerhetskopiorna förvaras på en säker plats – och dessutom i andra lokaler.

Ibland kommer översättningar bort hos våra kunder – oftare än man kan tro faktiskt. Såvida inte du begär att alla dokument och data ska förstöras sparar vi en kopia av arbetet åt dig i minst två år. På så vis kan vi oftast hjälpa dig om du skulle behöva en kopia av texten senare.

Hälsa

Alla våra datorer har förstklassigt skydd mot virus, maskar och andra obehagliga kryp (och våra virussignaturfiler uppdateras flera gånger per dag). Såvitt vi vet har vi ännu inte skickat en virussmittad fil till någon, någonsin.

Våra vänner underrättelseoperatörerna kommer man nog inte undan när de sätter den sidan till.

Säkerhet

Information är aldrig mer skyddad än när någon faktiskt ser till att hålla en vakande hand över den. På vårt kontor är alla data och dokument vanligtvis bevakade hela tiden, till och med nattetid och på helger. Och om, för en gångs skull, ingen finns på plats så är ändå allting både lösenortskyddat och krypterat. Eftersom vi normalt sett inte får besök på kontoret och eftersom någon alltid håller ett öga på våra datorer när vi väl får det kan ingen obehörig få tag på information.

Pappersdokument som är konfidentiella förvaras inlåsta och kasseras inte på vanligt sätt utan strimlas eller förbränns. Data raderas efter bearbetning, leverans och betalning om du begär det.

Vi sparar aldrig kundernas data på servrar utanför EU.

Dataskydd

Vänligen läs vår dataskyddsdeklaration (på engelska).