Så här jobbar vi

Kvalitet är ... kunder som kommer tillbaka.

Vad händer med texten när vi tar oss an den?

Förberedelser

Om originaltexten har ett format som inte är praktiskt att arbeta med vid översättning (papperskopior, fax, PDF-filer m.m.) digitaliseras och förbereds den för översättning.

Översättaren läser och analyserar texten för att bekanta sig med den, få överblick över uppgiften (målspråk och målgrupp, tekniska termer och specialterminologi, formatering m.m.) och sammanställer och går igenom befintligt material. Beroende på uppdrag använder sig översättaren av ordlistor, terminologidatabaser och onlinetjänster och noterar saker som kan behöva diskuteras med kund.

Översättning

Skickliga översättare ser texten som en helhet, precis som läsaren. Nya insikter och idéer tar vanligtvis form relativt sent i processen och de behöver implementeras i text som redan har översatts. Översättning är en rekursiv form av textframställning. Vi försöker låta översättaren ha kontroll över hela texten under hela processen – delleveranser bör begränsas till tillfällen då de är helt omöjliga att undvika.

När man skriver en originaltext ändras, rättas och kompletteras ofta de första utkasten. Man lär sig medan man skriver och det man lär sig kommer till nytta i texten. Så fungerar det även vid översättning!

Översättningar behöver tid att mogna. Texterna mår bra av att få vila och sedan ses över igen.

Revidering

Översättningen granskas och kontrolleras vad gäller fel och utelämningar, konsekvens och att instruktionerna följts, av en annan översättare eller granskare om så har överenskommits (principen om tvåstegskontroll).

Sedan får översättaren tillbaka översättningen och går igenom granskarens kommentarer, diskuterar med granskaren eller kunden om det behövs och ändrar det som behöver ändras.

Leverans

Översättningen kontrolleras igen utifrån uppdragets specifikationer, får en sista finputsning och levereras. I tid!

... och efteråt?

Vårt arbete slutar inte när texten lämnat oss. Vi svarar mer än gärna på frågor och vi uppskattar feedback.

Om du vill kan vi finnas med i projektet i ännu större utsträckning. Det kan till exempel handla om granskning av tryckkorrektur, testning av översatta programvaror eller webbplatser eller kontroll av multimedieprodukter.