Din förfrågan

Gratis kostnadsförslag för ditt projekt.

Om vi ska kunna ge dig ett rimligt och detaljerat kostnadsförslag behöver vi få se materialet som ska översättas. Det är bäst att skicka det till oss via e-post.

Allt material hanteras med största sekretess. Om du vill skriver vi självklart på ett sekretessavtal.

Vi har ett praktiskt formulär som du kan använda för att skicka den information vi behöver och så en fil med texten.

Om du inte har tillgång till all information vi efterfrågar (se till höger) kan vi förstås fortfarande hjälpa dig med ett preliminärt förslag på vad projektet kommer att kosta. Då tittar vi närmare på ett utdrag ur texten och/eller gör bedömningen utifrån den information du har.

Om du bestämmer dig för att acceptera vårt kostnadsförslag och vill att vi ska sätta igång med översättningen, behöver vi en inköpsorder eller en liknande bekräftelse för att kunna fortsätta. Observera att alla kostnadsförslag kan omvärderas om det faktiska uppdraget inte stämmer överens med den information som låg till underlag för kostnadsförslaget.

  Information vi behöver:

  • Ditt fullständiga namn, företagets namn och adress, telefonnummer och e-postadress
  • Målspråket (som texten ska översättas till)
  • Eventuella kommentarer om ämnesområdet
  • Filformatet som källtexten skickas som
  • Målgrupp och land där texten ska användas