Du kan hjälpa till

Ibland är du den enda som vet.

Översättaren har massiv erfarenhet, expertis och affärskunskap som kommer väl till pass i ett projekt.

Men det kanske förvånar dig att det du kan bidra med till ett uppdrag är lika viktigt som vad översättaren tillför.

Så vad kan du då göra för att se till att du får bästa möjliga översättningsservice?

  • Berätta för översättaren varför dokumentet behöver översättas. Översättaren anpassar sina tjänster efter dina behov – men då måste du berätta vad det är du behöver.
  • Planera jobb så långt i förväg som du kan. Alla leverantörer kan uppfylla kundens förväntningar bättre om de har ett hum om vad som är på gång. Undvik problemen, kostnaderna och riskerna som expressjobb kan medföra.
  • Skicka översättaren en redigerbar fil att arbeta med – det är standard i branschen idag. Originaltext på papper eller via fax eller PDF med bilder i stället för text i elektroniskt och användarvänligt format kan driva upp konstnaderna avsevärt.
  • Skicka bilderna. Översättare arbetar med betydelser och begrepp, inte bara ord. Om det finns grafisk information som läsaren har nytta av, så har översättaren nytta av den också. Skicka aldrig komponentlistor utan ritningar. (är en Scheibe en bricka, en distans, en skiva, en platta eller en rondell?)
  • Var öppen för frågor. Du kanske är den enda som har svaret (interna företagsbegrepp, specifik terminologi eller speciella förkortningar).

Och när projektet väl är avslutat, låt då översättaren få veta vad du tycker om hans eller hennes arbete. Konstruktiv kritik från en expert, med hänvisningar till terminologi och referensmaterial, lägger en bra grund för framtida projekt.